SLUŽBY-PLATENÉ SLUŽBY

Outlet Hotel Polgár

PLATENÉ SLUŽBY

Nemusíte si preorganizovať svoj deň, prídite, kedy Vám to vyhovuje, a odíďte vtedy, keď je to pre Vás ideálne. Ak by ste chceli prísť skôr, alebo by ste chceli zostať dlhšie v Outlet Hoteli, mimo zaužívaných časových termínov check-in/out, obráťte sa na recepciu, kde Vám umožnia za príslušný príplatok predčasne sa prihlásiť (check-in), resp. neskôr sa odhlásiť (check-out).

V izbových, apartmánových minibaroch umiestnené občerstvenie môžete kedykoľvek konzumovať, konzumáciu stačí zaplatiť pri odchode (ak sa v minibare hocičo minie, stačí to len oznámiť našim kolegom, ktorí minibar opäť naplnia). Taktiež obraciame Vašu pozornosť na pracie služby, ktorých cenník je uvedený na karte, pripravenej v izbe, alebo sa môžete informovať aj na recepcii. Podrobné informácie o konferenčnej miestnosti sa dozviete na webovej stránke v bode Konferenčná miestnosť.